Đến Tây An – Chiêm ngưỡng đỉnh cao của nghệ thuật vũ nhạc đời Đường

Vào đời Đường, đạo Phật phát triển cực thịnh và trở thành quốc đạo tại Trung Quốc, bên cạnh đó là việc quan hệ thương mại cũng như giao lưu văn hoá không ngừng mở rộng nên nghệ thuật múa thời Đường lúc bấy giờ ngoài việc kế thừa những kỹ thuật có từ các […]

Chi tiết

Đường Huyền Trang – Vị danh sư đời Đường đã có chuyến đi Tây Trúc ghi dấu lịch sử

Trung Quốc – đất nước có bề dày lịch sử và chiều sâu văn hóa. Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, người Trung Quốc đã đúc kết nên những di sản văn hóa vô cùng to lớn. Một trong số đó là tư tưởng Phật giáo. Phật giáo Trung Quốc gắng liền với nhiều sự […]

Chi tiết