Tu viện Reting

Tu viện Reting được thành lập bởi Dromton, đệ tử chính của Atisha, vào thế kỷ thứ 11. Ban đầu, nó thuộc về giáo phái Kadam của Phật giáo. Sau đó, nó trở thành một trung tâm quan trọng của Gelug. Các Rinpoche từ Tu viện Reting chịu trách nhiệm tìm kiếm các Đức Đạt […]

Chi tiết

Tu viện Ganden

Mỗi tu viện của Tây Tạng đều có một quá khứ bí ẩn và một tương lai đầy hứa hẹn. Tu viện Ganden cũng là một trong số đó. Là một trong những tu viện Phật giáo đầu tiên và lớn nhất ở Tây Tạng. Tu viện Ganden được xây dựng vào đầu thế kỷ […]

Chi tiết