Liên Hệ

Chúng tôi rất cảm kích về việc quan tâm đến Migola Travel của Quý khách hàng. Migola Travel hướng tới những giá trị tốt nhất cho khách hàng. Quý khách có yêu cầu có thể sử dụng các thông tin dưới đây để liên hệ với chúng tôi.

Công ty TNHH Fiden

Địa chỉ: 1A Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (08) 6292 1666 |  Fax  (08) 6292 1333

Hotline: +84 (0) 1 666 55 66 77 | Email: info@migolatravel.com

 

hoặc Quý khách có thể sử dụng mẫu dưới đây để liên hệ với chúng tôi:

Please wait...