Chị Nghiêm Thị Thanh Hải

Họ là những người trẻ về tuổi đời nhưng có kiến thức sâu dày về vùng đất và họ muốn chia sẻ cho mọi người được cảm nhận thấy những điều tuyệt vời mà chỉ những người có tâm đạo sáng mới có thể làm được.
Tôi đã đồng hành cùng Migola 2 chuyến đi và chắc chắn sẽ chọn tiếp Migola trong những chuyến đi tới!
Cảm ơn các bạn!

Chị Thanh Hải - Hà Nội Tour Mông Cổ T8/2017 và Tây Tạng T4/2018 19/07/2018

Cùng Nhau Bình Luận

Tin liên quan

Chị Quách Mỵ Dung

Chị Hồng Thúy

Chị Trần Lê Thúy Liên

Cô Nga Tran

Chị Vương Kim Oanh

Chị Thuỳ Linh