Anh Trần Thanh Duy

Kết thúc chuyến du lịch Mông Cổ, Anh Duy đã có những chia sẻ về hành trình đến với vùng thảo nguyên: "Tour đi trải nghiệm được nhiều, rất hài lòng, HDV chu đáo."

Anh Trần Thanh Duy - TP HCM Mông Cổ - Tháng 6/2019 01/11/2019

Cùng Nhau Bình Luận

Các chia sẻ khác

Chị Trần Thị Mỹ Hảo

Chị Phạm Thúy Hương

Chị Trần Thị Mỹ Hảo

Chị Đinh Thị Hiếu Hiền

Anh Nguyễn Bình

Chị Trần Ngọc Bảo Châu