Chị Trần Thị Mỹ Hảo

Những ngày ở Nepal là những ngày sống chậm. Đi đến đâu cũng thấy Chùa chiền, Tượng Phật. Lạ lùng là Phật được sinh ra ở Nepal nhưng có đến 80% dân số Nepal theo đạo Hindu. Chỉ còn 20% theo Đạo Phật.
 
Cám ơn Migola Travel đã tổ chức chuyến đi rất thành công này. Chỉ có 8 ngày thôi mả các thành viên trong nhóm đã thân thiềt như người nhà. Đó cũng là một điểm thật là ấn tượng của chuyến đi này

Những chi sẻ đầy sâu lắng của chị Hảo sau chuyến đi Nepal ngày 28/4/2022 cùng Migola Travel

Chị Trần Thị Mỹ Hảo - Vũng Tàu Nepal - Tháng 04/2022 11/05/2022

Cùng Nhau Bình Luận

Các chia sẻ khác

Chị Phạm Thúy Hương

Chị Trần Thị Mỹ Hảo

Anh Trần Thanh Duy

Chị Đinh Thị Hiếu Hiền

Anh Nguyễn Bình

Chị Trần Ngọc Bảo Châu