Chị Phí Thị Quỳnh Anh

Anh Hiền hướng dẫn viên rất nhiệt tình và chu đáo với khách hàng. Mọi dịch vụ đều rất tốt. Tuy nhiên chị muốn có thời gian nhiều hơn để được mua sắm,  cũng như nên giới thiệu thêm điểm tham quan để khách hàng sắp xếp thời gian đi được nhiều điểm hơn. Cảm ơn Migola nhiều, chị sẽ ủng hộ tour Mông Cổ của Migola năm 2017 nhé!

 

BS Quỳnh Anh Tour Nepal - Bhutan T10/2016 31/10/2016

Cùng Nhau Bình Luận

Các chia sẻ khác

Chị Trần Thị Mỹ Hảo

Anh Trần Thanh Duy

Chị Đinh Thị Hiếu Hiền

Anh Nguyễn Bình

Chị Trần Ngọc Bảo Châu

Chị Nguyễn Hoa Linh