Anh Nguyễn Bình

"HDV nhiệt tình giúp đỡ và đáp ứng nhu cầu đa dạng của các thành viên của đoàn. Anh luôn giúp đỡ di chuyển hành lý dù rất tốn sức ở độ cao của Tây Tạng. Hành trình tour khoa học, hợp lý giúp mọi người có thời gian thích nghi với cao độ của Tây Tạng. Đặc biệt là tour hoàn toàn không đưa vào các shopping."

Anh Nguyễn Bình - Hà Nội Tây Tạng - Tháng 9/2019 01/11/2019

Cùng Nhau Bình Luận

Các chia sẻ khác

Chị Trần Thị Mỹ Hảo

Chị Phạm Thúy Hương

Chị Trần Thị Mỹ Hảo

Anh Trần Thanh Duy

Chị Đinh Thị Hiếu Hiền

Chị Trần Ngọc Bảo Châu