Chị Nguyễn Thị Hồng Thúy

Chuyến đi Tây Tạng rất tuyệt vời, phong cảnh đẹp, dịch vụ tốt, hướng dẫn viên Vĩ có sự hiểu biết sâu rộng, nhiệt tình. Hy vọng có những chuyến đi độc và lạ cùng với công ty.

Chị Hồng Thúy - TP. HCM Tour Tây Tạng - Tháng 4/2017 19/07/2018

Cùng Nhau Bình Luận

Các chia sẻ khác

Chị Trần Thị Mỹ Hảo

Anh Trần Thanh Duy

Chị Đinh Thị Hiếu Hiền

Anh Nguyễn Bình

Chị Trần Ngọc Bảo Châu

Chị Nguyễn Hoa Linh