Chị Vương Kim Oanh

Tôi và các bạn của mình vừa đi Tây Tạng ngày 21/6/2017. Chuyến đi trên cả sự mong đợi. Chương trình hợp lý, ăn ở khá ổn. Một Phan Hiếu rất có tâm, một HDV Tân rất tận tình chu đáo và đặc biệt HDV địa phương Kama Chodak thân thiện, sắc xảo, tháo vát , tận tình ...đã giúp chúng tôi hiểu và yêu con người, thiên nhiên, văn hóa Tây Tạng hơn. Xin cảm ơn các bạn và Migola, hy vọng có duyên gặp lại. Chúc Migola ngày càng phát triển với nhiều chương trình đặc sắc.

Chị Kim Oanh - Hà Nội Tây Tạng 06/2017 22/07/2017

Cùng Nhau Bình Luận

Tin liên quan

Chị Quách Mỵ Dung

Chị Nghiêm Thị Thanh Hải

Chị Hồng Thúy

Chị Trần Lê Thúy Liên

Cô Nga Tran

Chị Thuỳ Linh