Chị Trần Ngọc Bảo Châu

"Thiết kế tour rất hợp lý, nhân viên tư vấn kĩ càng, lên Tây Tạng không bị sốc độ cao, không mệt, đoàn đi rất vui." Chị Châu chia sẻ sau khi tham gia tour Tây Tạng vào tháng 07/2019 cùng Migola Travel.

Cùng Nhau Bình Luận

Các chia sẻ khác

Chị Trần Thị Mỹ Hảo

Chị Phạm Thúy Hương

Chị Trần Thị Mỹ Hảo

Anh Trần Thanh Duy

Chị Đinh Thị Hiếu Hiền

Anh Nguyễn Bình