Chị Quách Mỵ Dung

Đặt chân về Việt Nam sau hành trình 8 ngày tới vùng đất Tây Tạng huyền bí với Migola của Phan Hiếu mà cảm xúc của tôi vẫn lâng lâng. Một chuyến đi tâm linh tuyệt vời với sự tổ chức chuyên nghiệp, với hiểu biết về vùng đất Tây Tạng và về Phật pháp và sự dẫn dắt tuyệt vời của em Phan Hiếu, tất cả đoàn chúng tôi, nhiều người chưa hề quen biết gì nhau trước chuyến đi, đã trở thành một gia đình gắn kết với nhiều duyên lành, nhiều trải nghiệm tuyệt vời về vùng đất thiêng Tây Tạng. Nhất định tôi sẽ còn đi nhiều chuyến nữa với Migola: Kailas, Mông Cổ, Srilanka hay Con đường tơ lụa... sẽ là lựa chọn tiếp theo của tôi cùng Migola đó. Chúc Migola sẽ mãi giữ tinh thần tour như vậy: cho khách được trải nghiệm những vùng đất thiêng huyền bí theo đúng tinh thần đó: mở rộng hiểu biết và trải nghiệm thực sự.

Chị Mỵ Dung - Hà Nội Tour Tây Tạng T4/2018 19/07/2018

Cùng Nhau Bình Luận

Các chia sẻ khác

Chị Trần Thị Mỹ Hảo

Chị Phạm Thúy Hương

Chị Trần Thị Mỹ Hảo

Anh Trần Thanh Duy

Chị Đinh Thị Hiếu Hiền

Anh Nguyễn Bình