Chị Nguyễn Hoa Linh

“Chị rất hài lòng về cách tổ chức tour của Migola Travel”. Chia sẻ ngắn gọn nhưng hài lòng từ chị Hoa Linh sau khi tham gia chương trình tour Trung Đông Diệu Kì.

hoa-linh
Chị Hoa Linh viếng thăm Nhà thờ Mộ Chúa. (Ảnh: FB Nguyễn Vivian)

Cảm ơn chị đà lựa chọn Migola Travel là đơn bị đồng hành. Hy vòng sẽ được gặp lại chị trong những chuyến tour sau.

Cùng Nhau Bình Luận

Các chia sẻ khác

Chị Trần Thị Mỹ Hảo

Chị Phạm Thúy Hương

Chị Trần Thị Mỹ Hảo

Anh Trần Thanh Duy

Chị Đinh Thị Hiếu Hiền

Anh Nguyễn Bình