Chương Trình Go Miles

  • Chương trình GO MILES có 4 hạng thành viên chính thức là Cơ Bản (Basic), Hạng Bạc (Silver) và Hạng Vàng (Gold) và hạng Bạch Kim (Platinum).
  • Khi khách hàng đăng ký làm thành viên sẽ được cấp một thẻ thành viên chứng nhận. Hạng thẻ của khách hàng sẽ được tra cứu trên website www.gomiles.vn bằng số thẻ thành viên.
  • Khách hàng đã là hội viên của chương trình Go Miles theo quy định cũ sẽ tự động được xét hạng thẻ dựa trên số điểm có trong tài khoản theo hệ số quy đổi: 1 điểm cũ = 100 điểm mới. Số điểm này sẽ hết hạn vào ngày 31.12.2019.
  • Mẫu thẻ:

Các tiêu chí xét hạng thẻ ưu đãi của chương trình Go Miles

Khách hàng cần đáp ứng một trong các tiêu chí bên dưới để được xét hạng thẻ ưu đãi tương ứng:

Hạng thẻ

Tiêu chí xét hạng thẻ

Basic

- Khách hàng đã từng sử dụng dịch vụ của Migola Travel hoặc The Silk Road và đăng ký làm hội viên của chương trình Go Miles.

Silver

- Khách hàng đã tích luỹ đủ 1.000.000 điểm thưởng còn hiệu lực.

 - Khách hàng đã thực hiện 2 chuyến du lịch nước ngoài cùng Migola Travel trong vòng 1 năm.

Gold

- Khách hàng đã tích luỹ đủ 2.000.000 điểm thưởng còn hiệu lực.

- Khách hàng đã thực hiện 3 chuyến du lịch nước ngoài cùng Migola Travel trong vòng 1 năm.

- Khách hàng nằm trong danh sách được mời nhận thẻ Gold theo các chương trình khuyến mãi của Migola Travel hoặc The Silk Road từng thời kỳ

Platinum

- Khách hàng đã tích luỹ đủ 4.000.000 điểm thưởng còn hiệu lực

-Khách hàng đã thực hiện 4 chuyến du lịch nước ngoài cùng Migola Travel trong vòng 1 năm

- Khách hàng nằm trong danh sách được mời nhận thẻ Platinum theo các chương trình khuyến mãi của Migola Travel hoặc The Silk Road từng thời kỳ

Để duy trì hạng thẻ và hưởng các quyền lợi liên quan, khách hàng cần sử dụng dịch vụ du lịch của Migola Travel hoặc The Silk Road từ khi được xét hạng đển ngày 31.12 của năm tiếp theo. Trường hợp khách hàng không sử dụng dịch vụ của Migola Travel/ The Silk Road quá thời gian trên thì sẽ bị giảm xuống Hạng thẻ Basic.

Điểm Thưởng chỉ có hiệu lực trong vòng 1 năm kể từ ngày 31/12 của năm được cộng điểm.

Các khách hàng thường xuyên của chương trình Go Miles trước đây được quy đổi hạng như sau:

  • Hạng Đăng Ký của chương trình Go Miles cũ được quy đổi sang Hạng Basic của chương trình Go Miles mới, nếu sau khi quy đổi mà điểm tích luỹ đủ xét hạng đủ để xét hạng cao hơn thì xét hạng cao hơn tương ứng.
  • Hạng Elite của chương trình Go Miles cũ được quy đổi sang hạng Silver của chương trình Go Miles mới, nếu sau khi quy đổi mà điểm tích luỹ đủ xét hạng đủ để xét hạng cao hơn thì xét hạng cao hơn tương ứng.
  • Hạng Elite Plus của chương trình Go Miles cũ được quy đổi sang hạng Gold của chương trình Go Miles mới, nếu sau khi quy đổi mà điểm tích luỹ đủ xét hạng đủ để xét hạng cao hơn thì xét hạng cao hơn tương ứng.