Chương Trình Go Miles

  • Chương trình GO MILES có 3 hạng thành viên chính thức là Hạng đăng ký (Registre), Hạng Ưu Tú (Elite) và Hạng Ưu Tú Vượt Trội (Elite Plus).
  • Khách hàng hạng đăng ký sẽ được cấp một mã số khách hàng để bắt đầu tích điểm.
  • Khách hàng đủ điều kiện để có hạng thẻ Ưu tú (Elite) hoặc hạng thẻ Ưu tú Vượt trội (Elite Plus) sẽ được Chương trình phát hành thẻ và trao trực tiếp hoặc gửi cho khách hàng qua đường bưu điện.
  • Mẫu thẻ:
the-go-miles-elite-1
Thẻ Khách Hàng Ưu Tú (ELITE)
Thẻ Khách Hàng Ưu Tú Vượt Trội (ELITE PLUS)
Thẻ Khách Hàng Ưu Tú Vượt Trội (ELITE PLUS)

Các tiêu chí xét hạng thẻ khách hàng thường xuyên

Khách hàng cần đáp ứng một trong các tiêu chí bên dưới để được xét hạng thẻ MTC tương ứng:

Hạng thẻ

Tiêu chí xét hạng thẻ

Đăng ký

- Khách hàng đã từng sử dụng dịch vụ của Migola Travel hoặc The Silk Road và đăng ký làm hội viên của chương trình Go Miles.

Elite

- Khách hàng đã tích luỹ đủ 10.000 điểm thưởng còn hiệu lực tại Migola Travel hoặc The Silk Road.

- Khách hàng đã thực hiện 4 chuyến du lịch nước ngoài hoặc trong nước cùng Migola Travel trong vòng 2 năm

- Khách hàng nằm trong danh sách được mời nhận thẻ Elite theo các chương trình khuyến mãi của Migola Travel hoặc The Silk Road từng thời kỳ

Elite Plus

- Khách hàng đã tích luỹ đủ 50.000 điểm thưởng còn hiệu lực tại Migola Travel hoặc The Silk Road.

-Khách hàng đã thực hiện 8 chuyến du lịch nước ngoài hoặc trong nước cùng Migola Travel trong vòng 2 năm

- Khách hàng đã cùng Migola Travel thực hiện đủ ít nhất một vòng Kora tại núi Thiêng Kailash tại Tây Tạng.

- Khách hàng nằm trong danh sách được mời nhận thẻ Elite Plus theo các chương trình khuyến mãi của Migola Travel hoặc The Silk Road từng thời kỳ

  • Để duy trì hạng thẻ và hưởng các quyền lợi liên quan, khách hàng cần sử dụng dịch vụ du lịch của Migola Travel hoặc The Silk Road trong vòng ít nhất 12 tháng liên tiếp. Trường hợp khách hàng không sử dụng dịch vụ của Migola Travel quá thời gian trên thì sẽ bị giảm xuống Hạng thẻ Khách hàng thấp hơn liền kề.
  • Điểm Thưởng chỉ có hiệu lực trong vòng 2 năm kể từ ngày 31/12 của năm được cộng điểm

Các khách hàng thường xuyên của chương trình MECC (trước ngày 01.10.2016) được quy đổi sang chương trình Go Miles như sau:

  • Hạng Đăng Ký Của MECC được quy đổi thành Hạng Đăng Ký của chương trình Go Miles.
  • Hạng Ưu Tú của MECC được quy đổi thành Hạng Ưu Tú của chương trình Go Miles.
  • Hạng Ưu Tú Vượt Trội của MECC được quy đổi thành Hạng Ưu Tú của chương trình Go Miles.