Chị Hồng Thúy

Chuyến đi Tây Tạng rất tuyệt vời, phong cảnh đẹp, dịch vụ tốt, hướng dẫn viên Vĩ có sự hiểu biết sâu rộng, nhiệt tình. Hy vọng có những chuyến đi độc và lạ cùng với công ty.

Chị Hồng Thúy - TP. HCM Tour Tây Tạng T4/2017 19/07/2018

Cùng Nhau Bình Luận

Tin liên quan

Chị Quách Mỵ Dung

Chị Nghiêm Thị Thanh Hải

Chị Trần Lê Thúy Liên

Cô Nga Tran

Chị Vương Kim Oanh

Chị Thuỳ Linh