Team Building & Mice

Migola Travel chuyên tổ chức các tour du lịch theo đoàn dành cho doanh nghiệp kết hợp với các hoạt độngTeam Building và hội nghị. Đối tượng khách hàng truyền thống của chúng tôi qua các năm là các Ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty hoạt động trong lĩnh vực Bất động sản…

Chương trình du lịch dành cho doanh nghiệp không là một chương trình khám phá, nghỉ dưỡng đơn thuần mà là sự kết hợp của các yếu tố truyền thông và xây dựng tinh thần đội nhóm. Hai sản phẩm chính mà Migola Travel cung cấp dành cho doanh nghiệp du lịch kết hợp:
  • Team Building: Thiết kế các trò chơi vận động hoặc trí tuệ nhằm gắng kết các thành viên của doanh nghiệp với nhau theo một chủ đề được tư vấn trước.
  • M.I.C.E: Lồng ghép các chương trình hội nghị, khen thưởng, tổng kết cuối năm vào các chương trình du lịch…
Tham khảo thêm: